نمونه سوال عربی سوم درس 4 و 5

1)    فعل های زیر را به امر تبدیل کنید . (دقیقاً حرکت گذاری شود)

تَخرُجونَ  : ...................... ( نهایی- شهریور 85 )

تَلبَسینَ  : ...................... ( نهایی- شهریور 85 )

تَدخُلونَ : ...................... ( نهایی- شهریور 86 )          

تَجعَلانِ : ...................... (امتحان نهایی داوطلبان آزاد تهران – خرداد84 )

تَفتَحینَ : ...................... (امتحان نهایی داوطلبان آزاد تهران – خرداد84 )

تَشکُرنَ : ...................... (امتحان نهایی داوطلبان آزاد تهران – خرداد84 )

تَضحَکُ : ...................... تَرجِعونَ : ...................... تَنظُرانِ : ......................

تَفتَحینَ : ........................  تَکتُبْنَ : ...................... تَسأَلونَ : ....................

نکته 1 : فعل های بالا ، فعل مضارع هستند . برای ساختن فعل امر از مضارع  2  کار انجام می دهیم ( در اول  و آخر فعل ) :

1 ) «‌ تَـ » را از اول فعل حذف می کنیم و به جای آن « اُ » یا « اِ » می آوریم :                

اگر حرکت حرف سوم فعل مضارع ، ضمه « –ُ » باشد « اُ » می آوریم مانند :

تَکتُبُ : اُکتُب    ***    تَنظُرُ : اُنظُر    ***    تَدخُلونَ : اُدخُلوا

و اگر حرکت حرف سوم فعل مضارع ، ضمه « –ُ » نباشد « اِ » می آوریم مانند :

تَسمَعُ : اِسمَع      ***    تَرجِعُ : اِرجِع 

2 ) آخر فعل را مجزوم می کنیم یعنی :

اگر آخر فعل « -ُ » باشد ، « -ُ » را حذف می کنیم و به جای آن علامت سکون « ــْـ » قرار می دهیم مثلاً :

تَنظُرُ : اُنظُرْ     ***    تَجلِسُ : اِجلِسْ

و اگر آخر فعل یکی از علامت های « انِ / ونَ / ینَ » باشد «‌ ن » را حذف می کنیم مثلاً :

تَدخُلانِ : اُدخُلا   ***    تَسمَعونَ : اِسمَعوا   ***    تَرجِعینَ :‌ اِرجِعی

 

 

نکته 2 : پس از حذف « ن » در « ونَ » (یعنی صیغه جمع مذکر مخاطب) ، به جای « ن » یک  « ا »  قرار می دهیم مثلاً :

تَکتُبونَ : اُکتُبوا    ***    تَفتَحونَ : اِفتَحوا

 

نکته 3 : «ن» در صیغه ی 12 ( جمع مؤنث ) که قبلش ساکن است ،هیچگاه حذف نمی شود :

تَکتُبْنَ : اُکتُبْنَ    ***     تَسمَعْنَ : اِسمَعْنَ

/ 2 نظر / 498 بازدید
حسین صفایی

سلام آقا خیلی جالب بود دستت درد نکنه لطفا نمونه سوال امتحان عربی بیشتر باشه بهتره از بابت سوال دینی ممنون

عسل بانو

سلام ممنون بابت سوالات اما بیشتر بزارین ممنون میشیم[گل]