وزن کلمات

 

نکته 1 : حروف اصلی (= ریشه)


بیشتر کلمات عربی « 3 حرف اصلی » دارند .

به این  3 حرف اصلی   ریشه ‌ی کلمه گفته می شود .

مثلاً :

ریشه ی    عالِم   ،    « علم » است

ریشه ی  مَنصور   ،  « نصر »

ریشه ی  مدرسة  ،   « درس »

ریشه ی   رَحیم   ،   « رحم »

اگر ریشه ی یک کلمه را نمی دانید با کمک کلمات هم خانواده ی آن می توانید ریشه ی کلمه را به دست آورید .

در حقیقت ریشه یا حروف اصلیِ یک کلمه ، « 3 حرف مشترک » است که در کلمات هم خانواده ، « به ترتیب » تکرار می شوند .

به جدول زیر دقت کنید :

کلمات هم خانواده

ریشه

کلمات هم خانواده

ریشه

ناظِر/مَنظور/نَظیر

 ن ظ ر

راجع/رُجوع/مَراجع

 ر ج ع

ناصِر/مَنصور/نَصیر

 ن ص ر

جاهِد/مُجاهِد/اِجتِهاد

 ج ه د

عالِم/مَعلوم/عَلیم

 ع ل م

مُهاجِم/هُجوم/تَهاجُم

 ه ج م

عامِل/مَعمول/یَعمَلُ

 ع م ل

اِنقِلاب/مُنقَلِب/تَقَلُّب

 ق ل ب

حامِد/مَحمود/حَمید

 ح م د

غافِر/غُفران/غَفور

 غ ف ر

سامِع/مَسموع/سَمیع

 س م ع

صادِق/صَدیق/تَصدُقُ

 ص د ق

شاهِد/مَشهود/شَهید

 ش ه د

عابد/معبود/یَعبُدونَ

 ع ب د

راحِم/مَرحوم/رَحیم

 ر ح م

سارِق/مَسروق/اِستِراق

 س ر ق

قاتِل/مَقتول/قَتیل

 ق ت ل

سابق/سِبقَة/ مسابقة

 س ب ق

قابِل/ مَقبول/یَقبَلُ

 ق ب ل

سائِل/مَسؤول/سُؤال

 س ء ل

 

 

نکته 2 : حروف زائد

به حروف غیر از حروف اصلی حروف زائد می گویند .  مثلاً

در کلمه ی  عـالم :

« علم » 3 حرف اصلی یا همان ریشه است و « ا » حرف زائد

در کلمه ی  مَنصور :

« نصر » 3 حرف اصلی یا همان ریشه است و « م - و » حروف زائد

در کلمه ی  مُقاتِل :

« قتل» 3 حرف اصلی یا همان ریشه است و « م - ا » حروف زائد

در کلمه ی  مُنـاظَرَة:

« نظر » 3 حرف اصلی یا همان ریشه است و « م - ا - ة » حروف زائد

 

نکته 3 : وزن کلمه

اگر به جای 3 حرف اصلی ،

به ترتیب   ف ع ل

/ 10 نظر / 11536 بازدید
عباسی-فسا

سلام برآقای انصاری از هم شهری های آقای راسخی ؟ نظرلطف شماست ومتشکرم که به ماسرزدید هر کاری ازدستم بیاد درخدمتم ضمنا پیام ها رادربخش نظرات بنویسید که درصورت نیاز بشود پاسخ داد خدانگهدارتان

عسل

وبلاگتون معرکست معرکه عالیییییییییییییییییییییییییییییییییی[گاوچران]

عسل

[متفکر] سلام مرسی از وب خوبتون اگر سوالات نهایی هم یزارید ممنون میشم

محمد گودرزی

سلام وبتون خیلی الی فقط میخواستم بگم میشه توضیح همه درساهای عربی رو هم بزارید مرسی اگر این کارو کنید ممنونم میشوم موفق باشید گودرزی[گل]

رضا

سلام ببخشید ما امسال سوم راهنمایی هستیم میخواستم بگم باید چیکار کنم عربیم رو 20 بگیرم؟؟؟؟؟

ali reza

وبتون خیلی اموزندست مچکرم ازتون

سمانه

سلام با عرض خسته نباشید و سپاس بر اقای انصاری بخشید میشه دربارهی مجزات قران مطلبی بگزارید؟؟؟؟؟؟؟

رضا

سلام بخشید یک سوال داشتم بخشید اگر توضیح دهید وبگوید چگونه باید این را حل کنیم و چند نمونه از اینها درو بلاگ خود بگزارید ویک پست بگزارید از سوالات من منون میشم خشمگین مشود(مذکر) پرسیدم: نامه ای نوشتم: انتن ............(شاد میشوید)بنعمته الله انا.................(فهمیدم)درسی زینب.........(نشست)علی الکرسی یا فاطمه وزینب......دروسکما(قراـــ) محمد وجواد.........(مینویسند)الرساله اگر توضیح بدید چگونه این ها رو باید حل کنیم ویک پست برای اینها بگزارید خیلی منون میشوم مچکرم

رضا

خواندم: درسم را خواندم:

بابک

عالی