ریشه های مهم (تصویری)

بیشتر کلمات عربی « 3 حرف اصلی » دارند .

به این 3 حرف اصلی ، « ریشه کلمه » گفته می شود .  

با دانستن معنیِ یک ریشه ، معنیِ کلمات بسیاری را می توان حدث زد ؛

مثلاً با 3 حرف اصلی « لَعِبَ » (بازی کرد)

کلمات بسیاری ساخته می‌شود که مربوط به « بازی » هستند :  

لاعِب (بازیکن) ، یَلعَبُ (بازی می‌کند) ،

مَلعَب (محل بازی‌ = ورزشگاه) ، اُلعوبَة (بازیچه)

ریشه ها در عربی بسیار مهم اند

پس آن ها را خوب یاد بگیرید

ریشه ، « اولین صیغه ی فعل ماضی » است .

در این جا ، تعدادی از فعل های ماضی مهم به صورت تصویری آمده است

و سپس ، تعدادی از ریشه های مهم دیگر بدون تصویر 

ریشه ها در عربی بسیار مهم اند

پس آن ها را خوب یاد بگیرید

ریشه ها در عربی بسیار مهم اند

پس خوب آن ها را یاد بگیرید

ریشه ها در عربی بسیار مهم اند

پس خوب آن ها را یاد بگیرید

 

دَخَلَ ـُ

داخل شد

رَحِمَ ـَ

رحم کرد

خَرَجَ ـُ

خارج شد

ظَلَمَ ـِ

ظلم کرد

کَفَرَ ـُ

کفر ورزید

صَبَرَ ـِ

صبر کرد

غَفَرَ ـِ

آمرزید

حَفِظَ ـَ

حفظ کرد

سَتَرَ ـُ

پوشاند

حَسَدَ ـُ

حسودی کرد

تَرَکَ ـُ

رها‌ کرد

عَجِلَ ـَ

عجله کرد

حَکَمَ ـُ

داوری کرد

قَبِلَ ـَ

قبول کرد

نَصَرَ ـُ

یاری کرد

اَسَرَ ـَ

اسیر کرد

حَبَسَ ـِ

زندانی کرد

/ 2 نظر / 1034 بازدید
محمد

سلام بخشید شما هم هنوز معلم عربی هستید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

مطهره

واقعا عالی بود مطالب زیادی یاد گرفتم من کلاس هشتمیم