رنگ ها در زبان عربی

در زبان عربی رنگ ها نیز مذکر و مؤنث دارند . مثلاً می گوییم :

قلمٌ اَحمَرُ (یک مداد سرخ)

وردةٌ حَمراء (یک گل سرخ)

در زیر ، شش رنگ پرکاربرد به زبان عربی آمده است .

در هر مورد اوّلی مذکر است و دوّمی مؤنث .

/ 0 نظر / 351 بازدید