جدول انواع اسم

این جدول مربوط به مطالب اول راهنمایی است که البته بسیار مهم است و تا پایان دبیرستان به آن نیاز دارید .

در این جدول ،‌ انواع اسم و علامت هایی که به آخر اسم اضافه می شوند ، اسم اشاره دور و نزدیک آمده است .

البته شرح و توضیح این جدول ، انشاء ... در پست های دیگر خواهد آمد .


/ 0 نظر / 2011 بازدید